Thyborøn by

Thyborøn

Foto: Lemvig Kommune

Thyborøn og ingeniørlandskabet

Thyborøn og landskabet omkring byen på Harboøre Tange rummer en stærk fortælling om et dynamisk landskab og menneskets forsøg på at tæmme det – det er et meget markant eksempel på et ”ingeniør-landskab”. Ingeniørlandskabet består af havdige, høfder, havn, forsvarsværker, vej og jernbane. I 1500 lå der en enkelt gård på Thyboe Røn, og i 1741 rapporteres der om 38 fiskere, der fisker fra Røn by og kortmateriale fra 1791 viser en mindre bebyggelse på stedet, hvor Thyborøn ligger i dag. I 1862 brød havet atter igennem Tangen, hvilket skabte Thyborøn kanal, og der blev i 1875 fremsat planer om etablering af en statshavn på stedet. Der blev etableret diger og høfder rundt om hele den daværende by. I 1899 var der etableret jernbaneforbindelse fra Lemvig, og der var opstået en mindre stationsby. Det første havneanlæg blev opført i 1915-1918, og med havnen fulgte også opførelsen af en ”havneby” med bygninger med tilknytning til havnens drift.

Luftfoto Thyborøn

Foto:Thyborøn Port

2. verdenskrig og Thyborøn fæstningen

Under 2. verdenskrig opførte tyskerne 66 større og 40 mindre bunkere i den såkaldte Thyborønfæstning. Flere af bunkerne blev camoufleret som almindelige bygninger såsom varehus, parcelhus og bondegård.

Thyborøn Strand bunker

Foto:Geopark Vestjylland

Til kamp for havn og fiskeri

I 1950-51 blev den nuværende inddigning af Thyborøn og en ny Søndre Havn etableret. I perioden 1952-56 blev der lavet ny vejdæmning og jernbanen blev flyttet længere mod øst. De store anlægsarbejder skete som følge af vedtagelsen af den såkaldte ”Thyborønlov” i 1946, der havde til formål at lukke Thyborøn Kanal med et sluseanlæg for at tilgodese landbrugsinteresser længere inde i Limfjorden. Dette førte til store protester fra de vestjyske fiskere og fiskeriorganisationer. Arbejdet gik i stå, og efter adskillige års diskussioner blev ”Thyborøn-loven” ophævet i 1970. Thyborøn er i dag en af Danmarks tre største fiskerihavne, og der sker en løbende udvikling af havnen, der udover fiskeri også omfatter godstransport, maritime servicevirksomheder, offshore-aktiviteter og turisme.

Thyborøn Havn - fiskeri

Foto:Visitvestjylland

Formidling og oplevelser

Thyborøn rummer mange tilbud til turister. Kystcentret formidler den dynamiske kystudvikling langs vestkysten og har tillige en museumsbunker og en krybdyrzoo med arter, der er karakteristiske for naturen i området. Jyllandsakvariet viser mange af de fisk og skaldyr, der findes i Nordsøen og Limfjorden og arrangerer mange guidede ture til havs og langs kysten. I 2015 er Seawar Museum blevet indviet med en omfattende udstilling om verdenskrigenes største søslag – Jyllandsslaget i 1916. Lige syd for byen og havdiget ligger naturreservatet Harboøre Tange og oplevelsesområdet ”Naturrum Thyborøn”. Der er mulighed for at komme på besøg på fiskeriauktionen, og i august afholdes der en stor Fiskedag i byen.

Mindeparken i Thyborøn

Foto:Visitvestjylland

Sammenhængen til Geopark Vestjylland

Geoparken samarbejder med formidlingscentrene i bl.a. Thyborøn om udvikling af oplevelser og formidling. Det sker som led i geoparkens strategi om ikke at etablere et selvstændigt geoparkcenter men i stedet at skabe formidling i samarbejde med eksisterende centre i geoparken.