Æ Fywerhus

Foto:Henrik Winther Krogh

Den maritime kulturhistorie

Den maritime kulturhistorie kan groft opdeles i Limfjorden og Vestkysten. 

På Vestkysten har det barske klima og risikofyldte fiskeri været livsbetingelsen i en lang periode.

Mange valgte at flytte med familien ind i Limfjordslandet efter gennembrudet på Agger Tange i 1862, hvor Thyborøn Kanal blev dannet, og hvor det blev muligt at fiske under mildere betingelser.