Holstebro by

N26 Holstebro Købstad

Foto: Holstebro Kommune

Holstebro er en middelalderlig købstad, der første gang nævnes i skriftlige kilder 1274, hvor der eksisterede en markedsplads ved broen over Storå, og det er netop markederne, der har været byens økonomiske grundlag. 

Den er opstået ved et overgangssted over Storå, hvor gamle vejsystemer mødtes: Den ældgamle øst-vestgående oldtidsvej og de nord-sydgående drivveje (studeveje). Det har især været kvæg- og hestemarkeder, der har tiltrukket opkøbere fra et større område. Byen har op gennem tiderne haft flere årsmarkeder. I 1400-tallet handlede Holstebrokøbmændene med Lübeck, og op gennem 1500-tallet drev man en indbringende eksport af stude til Tyskland og Holland, hvor man drev studene til henholdsvis Hamburg, Hjerting eller Ribe, hvorfra studene blev udskibet til Holland. Der udførtes desuden huder og uld og indførtes kolonialvarer.

Historisk bykort Holstebro fra 1863

Foto:Holstebro Kommune

Historisk foto af Storebro i Holstebro

Foto:Holstebro Museum

Fra middelalder til industrialisering

En gennemgående gene for holstebrokøbmændene har været manglen på en havn. Udskibningsmulighederne på den jyske vestkyst var kontrollerede af købstæderne Ringkøbing og Ribe, og nok havde Holstebro egentlig sin egen ”havn” med rettighederne til losse- og ladepladsen på stranden ved Struer, som på det tidspunkt blot var en strandbred med nogle få gårde og huse. Problemet her var, at Ålborgkøbmændene havde privilegier på al handel i Limfjorden, og der herskede tilmed udbredt ulovlig handel og krohold. Forholdene ved Struer kom under kontrol i begyndelsen af 1800-tallet, hvor Holstebrokøbmændene fik rettighed til at drive kompagnihandel og dermed etablere sig på stedet. Efter gennembruddet af Harboøre Tange i 1825, og dermed muligheden for at sejle ud i Nordsøen, erhvervede nogle Holstebrokøbmænd sig handelsskibe. Vilkårene for at etablere handelshuse og rederi blev optimale, da der ved statens medvirken i 1856 blev anlagt havn i Struer, som blev fulgt af jernbaneforbindelse til den østjyske jernbane i 1865. Med jernbanens videreførelse fra Struer til Holstebro i 1866 kom industrialiseringen for alvor til byen, og i sidste halvdel af 1800-tallet opstår en lang række fabrikker, og byens befolkningstal blev firedoblet.

Kvinde på kærre Holstebro

Foto:Alberto Giacometti

Museer og kunstformidling

Holstebro har i dag godt 35.000 indbyggere. Ud over mange større og mindre industrivirksomheder har byen flere uddannelsesinstitutioner og ikke mindst en række landskendte kulturinstitutioner. Holstebro Museum rummer dels et kunstmuseum og dels det kulturhistoriske museum, der blandt andet belyser byens dynamiske historie. Museet er et statsanerkendt museum med ansvar for kulturarven i regionen og med en større medarbejderstab, og der drives statsanerkendt forskning. Under museet hører Strandingsmuseet St. George i Torsminde samt Frilandsmuseet Hjerl Hede. Museet har samarbejde med flere lokalhistoriske arkiver, der drives af frivillige.

Skulptur Holstebro

Foto:Holstebro Kommune

Sammenhæng med Geopark Vestjylland

Geopark Vestjylland har et samarbejde med Holstebro Museum om de kulturhistoriske aspekter i geoparkens område, og der er fra museets side udtrykt faglig interesse i at undersøge og beskrive de nærliggende koblinger mellem områdets geologi og kulturhistorie.