HMS St. George og HMS Defence

N36 HMS St. George og HMS Defence

Foto: Søren Raarup

Marinarkæologiske fund af international betydning fra vestkystens største strandingskatastrofe i 1811 da to engelske linjeskibe gik på grund ud for Thorsminde og 1408 søfolk omkom. Historien formidles i større sammenhæng på nyt strandingsmuseum i Thorsminde, der er åbnet i 2017.

HMS St. George

Foto:Visitholstebro

HMS St. George og HMS Defence

Under en orkan den 24. december 1811 strandede HMS Defence med 560 mand om bord to kilometer nord for Thorsminde. Lidt senere stødte også HMS St. George på grund med 865 mand om bord. Skibet strandede to kilometer syd for Thorsminde. På de strandede skibe kæmpede de mange søfolk forgæves mod havet. Redningsbåde var ukendte på denne tid, og da bølgerne knuste HMS St. George og HMS Defence, tog havet stort set alle om bord med i døden. 1408 omkom. Kun 17 overlevede. Dette er den største strandingskatastrofe på hele Vestkysten nogensinde.

HMS St. George og HMS Defence

Foto:Søren Raarup

Dødemandsbjerge

Overalt i klitterne langs Vestkysten er der ”dødemandsbjerge”, som hver rummer ligene af de mange forliste søfolk. I geoparkens område markerer en mindesten på tangen to kilometer syd for Thorsminde dødemandsbjerget for de omkomne fra St George. Mindestenen er placeret umiddelbart ud for det sted, hvor HMS St. George gik ned, og det anslås at langt over 100 engelske søfolk blev begravet her. Havet har forlængst slettet alle spor, så kun mindet er tilbage.

Sct. George infoskilt

Foto:Søren Raarup

Forskning og formidling

Strandingsmuseet St. George og Marinarkæologisk Center i Thorsminde, har det forskningsmæssige ansvar for marinarkæologiske undersøgelser langs vestkysten og i fjordene fra Thyborøn i nord til den dansk-tyske grænse i syd samt vandløb og søer ind til den Jyske Højderyg. Der er indgået en samarbejdsaftale med UNESCO International Centre for Underwater Archeology i Kroatien. Forliset af HMS St. George og HMS Defence formidles på Strandingsmuseet. Museet er i 2017 ombygget og fremstår nu med helt nye udstillinger fra 2017. Udstillingerne omfatter formidling af strandinger i en større sammenhæng med redningsindsats og betydning for kystens befolkning. Samtidig vil det nye museum formidle historier fra havets bund om marinarkæologi, kulturarv under havets overflade og herunder fund af bopladser fra dengang området ikke var dækket af hav.

Samarbejde med Geopark Vestjylland

Strandingsmuseet St. George er et af de store formidlingscentre i geoparken, hvor væsentlige dele af geoparkens kulturhistorie formidles med særligt fokus på det undersøiske landskab i Nordsøen.