Høfder v/ Bovbjerg

Kystsikring

Foto: Søren Raarup

De vestlige kyster er blevet dannet gennem kysterosion over de sidste mange århundreder. Arbejdet med kystsikring blev nødvendigt for at undgå for meget kysterosion.

I 1800 tallet resulterede nogle voldsomme storme i oversvømmelser og gennembrud af Agger Tange og arbejdet med kystsikring blev prioriteret. Limfjordstangerne ville forsvinde hvis ikke man gjorde noget.

For at stoppe havets ødelæggelser begyndte man i 1875 at bygge høfder vinkelret på kysten fra Bovbjerg og nordpå. Høfderne blev nummereret fortløbende med nr. 1 lidt nord for Ferring By. I 1909 fortsatte man med at bygge høfder sydpå; de blev betegnet med bogstaver, A, B, C osv. Høfdernes betegnelser er malet på høfdeblokkene.

Ved Thorsminde blev der i 1941-49 bygget et dige bag klitterne på tangerne fra for Fjaltring til Fjand, og landevejen blev anlagt øst for diget. På Thorsminde tangerne beskytter klitterne området omkring Nissum Fjord mod oversvømmelse. Før i tiden har Vesterhavets bølger og strøm eroderet ca. 2 meter strand og klit om året. Efterhånden var klitterne på tangerne blevet så smalle, at der var risiko for gennembrud under en storm.

Nutidens kystbeskyttelse varetages af Kystdirektoratet, der har hovedkontor i Lemvig.  Kystdirektoratet har desuden indtil 2005 haft en arbejdsplads med rødmalede træhuse helt ude ved Bovbjergskrænten. Syd herfor kan man se betonfladen fra den store støbeplads, hvor høfdeblokkene blev støbt. 

Flere steder langs skrænten kan man se rester af en smalsporet bane, der blev brugt når materiel og blokke skulle køres ud til byggepladserne ved havet. Disse anlæg går tilbage til Kystdirektoratets forgænger, Vandbygningsvæsenet, der i 1904 fik en meget flot administrationsbygning for VBVs regionskontor i Lemvig – på samme sted, hvor Kystdirektoratets hovedkontor nu ligger. 

I dag sikres kysten mange steder med sandfodring. Langt ude fra kysten suger skibet sand. Så sejler det tæt ind til kysten og pumper det ud igen. Man kan lære mere om kysterosion og kystsikring ved besøg på Kystcentret i Thyborøn.