Møborg Bakkeø

25 Møborg Bakkeø

Bakkeø med profil i grusgrav og med Møborg Kirke flot placeret.

Møborg Bakkeø er en lille bakkeø beliggende ved landsbyen Møborg syd for Lemvig og vest for Holstebro.

I geoparken findes adskillige bakkeøer rangerende fra den kæmpestore Skovbjerg Bakkeø til - se f.eks. Sønder Vosborg Hede, Burlund og Idom Å og Ormstrup Hede til relativt små som f.eks. Linde Bakkeø og Fjaltring Bakkeø. Møborg Bakkeø er geologisk interessant, da den udgør et geografisk afgrænset og meget illustrativt eksempel på landskabstypen bakkeø. Dertil kommer at lokaliteten indeholder et grusgravsprofil, der viser bakkeøens indre opbygning.

Bakkeøer er morænelandskaber fra næstsidste istid (Saale). De er et karakteristisk landskabselement mange steder i Vestjylland syd for hovedopholdslinjen, hvor de rager op over Weichsel istidens smeltevandssletter. Flere steder på bakkeøen er der storslået udsigt over det omgivende landskab. Møborg Bavnehøj, hvis højeste punkt ligger 45 m o.h., har som navnet antyder, tidligere været anvendt som bavnehøj.

På Baunehøjen tændte datidens beboere tidligere bål, "bavner", for at signalere om indtrængende " ender. Ved Møborg grusgrav er der Naturlejrplads med shelterhytte, afmærket vandre- og cykelrute. Der findes mange gravhøje på bakkeøen, ligesom Møborg Kirke er anlagt på bakkeøen, så den kan ses på lang afstand.

Del denne side