©  Foto:

Oldtidsvejen - Trælborgdalen, Gudum Kirke og Klostermølle

I Middelalderen lå Gudum Kloster i Trælborgdalen ved Gudum mellem Lemvig og Struer. Nonneklostret tilhørte Benediktinerordnen.

I 1484 blev klosteret udsat for voldsomme ødelæggelser på grund af oversvømmelser. Nonnerne fik tilladelse til at flytte op til den nuværende Gudum Sognekirke.

Efter ombygning blev sognekirken klosterets sydfløj. Ved reformationen i 1536 overgik klosteret til Kronen og blev til en herregård. Nonnerne havde dog stadig mulighed for at blive boende resten af deres levetid.

Fra 1717 har klostret været på både adelige og private hænder. Kort efter overdragelsen blev en ny hovedbygning øst for sognekirken opført. Den gamle klosterbygning blev revet ned. Du kan stadig se mærker efter det gamle kloster i kirkens murværk.

I smeltevandsdalen, Trælborgdalen, finder du den gamle klostermølle. Vandmøllens historie går helt tilbage til 1400-tallet, hvor priorinden på Gudum Kloster ønskede at opføre en mølle.  Den oprindelige klostermølle blev ødelagt af oversvømmelse i 1829 og genopbygget i 1835, 40 meter længere mod nord på fastere grund. Tovborg-familien er i dag ejer af møllen. Familien Tovborg kan føre sit tilhørsforhold til møllen tilbage til 1854 og har istandsat møllebygningen og genetableret mølledammen.

Du kan opleve det gamle kloster, kirken og møllen, på en gåtur på Kirke/Kloster-ruten. Ved samme udgangspunkt finder du også tre andre, længere ture. Ved de opstillede fortællerbænke kan du scanne QR-koder og høre fortællinger fra egnen.

Læs mere om istiden på Geopark Vestjyllands hjemmeside.