©  Foto:

Oldtidsvejen - Sir Lyngbjerg Plantage

Sir Lyngbjerg er geologisk set et randmoræne-bakkelandskab fra slutningen af den sidste istid for ca. 20.000 år siden. Her stoppede ismasserne deres fremrykning. Hovedopholdslinjen følger den nordlige og nordøstlige kant af Sir Lyngbjerg Plantage. Områderne bag linjen i retning mod nord og øst er et morænelandskab, der mest består af solid, frugtbar lerjord.

 

Landskabet i Sir Lyngbjerg består især af ler, sand og grus, som er blevet skubbet op af isen og har dannet en randmoræne. I Sir Lyngbjerg Plantage kan du se resterne af randmorænen, med stejle bakker og dybe slugter. Læs mere om istidens påvirkning på landskabet på Geopark Vestjyllands hjemmeside.
 
Flere steder i Danmark etableret skytteforeninger efter tabet af Sønderjylland. Etableringen af en skytteforening i området blev begyndelsen på stor folkelig aktivitet. Der blev for eksempel arrangeret foredrag, og aktiviteterne udviklede sig til friluftsgudstjenester, folkefester og store folkemøder med flere tusinde deltagere med fokus på demokrati og ytringsfrihed.

I 1879 blev der etableret et plantningsselskab, som betalte for tilplantningen af områdets 20 ha. Plantagen formål i dag er at være et attraktivt naturområde, med festplads og lystanlæg for alle.

Der er opstillet en række monumenter over fremtrædende personer og markante historiske begivenheder, som du kan opleve på tur ad de mange gode stier med skiltning, der fortæller om naturen og historien.

Læs mere om Oldtidsvejen.