Oddesund - Complot Media

N29 Oddesund

Foto: Henrik Winther Krogh

Et bindeled mellem landsdele

Landsdelene Thy og Hardsyssel er næsten landfaste med hinanden via Thyholm og de to landtanger, der brydes af selve Oddesund med en dybde på over 20 meter og meget stærk strøm. Der har været overfart ved Oddesund i mange år, sandsynligvis siden vikingetiden, og en anselig trafik er blevet formidlet over dette gamle Sundsted. Ud over at forbindelsen over Oddesund knytter de to landsdele tættere sammen, virkede Oddesund også som en central navlestreng i handlen med kreaturer til Holland, Tyskland og England. I perioden fra tidlig middelalder og frem til 1825 var tangen ved Agger lukket mod Nordsøen og en stor del af færdslen mellem nord og syd gik denne vej, men da havet brød igennem tangen ved det nuværende Thyborøn i 1825 fik Oddesund forbindelsen større værdi.

Oddesund

Foto:Lemvig.eu

Færgeoverfart og brobisser

Færgeoverfarten gav liv til færgekroerne, Sundgården på Oddesund nord og Pinen Kro på Oddesund syd, når de rejsende strandede for natten eller i dårligt vejr. I 1883 tog Dampfærgerne og DSB over indtil Oddesundbroen blev indviet i 1938, hvilket var med til at skabe en betydeligt forbedret forbindelse over Oddesund. Flere af de små sommerhuse på Grisetå Odde er oprindeligt bygget som beboelse for de brobisser, der byggede broen, og der knytter sig flere farverige fortællinger til dem.  I nærheden af fyret på Grisetå Odde kan man stadig se stolperne fra landingsstedet fra den gamle rofærge, og der er ligeledes spor efter færgelejerne til dampfærgerne på begge sider af sundet.

Fiskeri og tjærested

Udover færgeforbindelse har havnen på Oddesund Nord også været brugt og anvendes stadig som havn for fiskere i Limfjorden. Der findes rester efter et gammelt tjærested, som fiskerne brugte til at tjære deres bomuldsgarn, så de ikke rådnede. Havnen er også hjemsted for lystsejlere og et lokalt bådelag.

Æ Skawmand fra Oddesund

Foto:Struer Museum

Æ Skawmand

Oddesund rummer også fortællingen om Æ Skawmand – manden i skabet. Manden, der blev en kendt skikkelse hed oprindelig Christian Vandet Jørgensen og kom til Oddesund med et stort klædeskab i 1914. Han boede i sit skab i mange år. Når skabet stod op kunne han stå i læ i det eller lave mad. Når han skulle sove, lagde han skabet ned. Efter 24 år byggede han et lille skur uden om skabet og boede der til sin død i 1956. Se udsendelsen om Æ Skawmand nedenfor.

Oddesund som forsvarsstilling

Tilbage i historien har der været forsvarsstillinger ved Oddesund. Under 1. verdenskrig blev der bygget den såkaldte ’Limfjordsstilling’, som var en forsvarsstilling, bag hvilken danske tropper kunne trække sig tilbage i tilfælde af tysk angreb op gennem Jylland. Der er stadig rester tilbage på Oddesund af denne forsvarsstilling. Tidligt under 2. verdenskrig blev der bygget et støttepunkt ved Oddesund til forsvar af broen og de meget vigtige jernbane- og vejforbindelser. Anlægget er delt op i et luftforsvar og et landforsvar med i alt 24 bunkers.

Oddesund formidlingstårn

Foto:Geopark Vestjylland

Helhedsplan Oddesund

Oddesund rummer udover de kulturhistoriske fortællinger også en rig natur med strandenge, hedearealer, vådområder og ikke mindst et spændende undervandslandskab. Desuden er der mulighed for at vandre, bade, dykke, surfe og sejle. For at understøtte dette og fremme området som et oplevelsessted med formidling har Struer Kommune i samarbejde med frivillige kræfter organiseret i frilufts-, historie- og naturgruppen på Oddesund lavet Helhedsplan Oddesund, der skal skabe nye fysiske rammer for oplevelser på stedet.

Oddesund

Foto:Søren Raarup

Sammenhæng til Geopark Vestjylland

Geopark Vestjylland samarbejder med frilufts-, historie- og naturgruppen på Oddesund og Struer Kommune om at realisere Helhedsplan Oddesund og gøre stedet til et ankomststed i geoparken. Der er i sommeren 2017 lavet en kort formidlingssti med på Oddesund Nord med 5 fortællinger om og fra området. Formidlingsstien er første trin i formidlingen af området.

Formidlingsfyrtårn Oddesund

Foto:Geopark Vestjylland