Hornvarefabikken

Hornvarefabrikken

I dag drives Hornvarefabrikken af Sara Bruun Buch. Hornvarefabrikken har sine rødder i en 200 år gammel historie.