Kilen - Hornet

14. Kilen - Hornet

Foto: Søren Raarup

Slynget tunneldal mellem Venø Bugt og Klosterheden

Lokaliteten dækker et markant landskabselement med en inddæmmet fjordarm og dens forlængede dal.

Lokaliteten strækker sig over omkring fire kilometers længde og halvanden kilometers bredde, hvor dalen slynger sig fra Struer by mod sydvest.

 

Tunneldalen udmunder i en karakteristisk smeltevandskegle, Hornet, som har bevaret et aftryk fra et flettet flodløb fra smeltevandets udløb på smeltevandssletten. Keglen afgrænses af Fousingdalen mod syd.

 

Lokaliteten har et skarpt slynget forløb som forbinder lokaliteten Venø Bugt i nord med Fousingdalen og Klosterhede – Kronhede i dalens sydlige forlængelse.

 

Lokaliteten er et af de fire fine eksempler på tunneldale i geoparkens område og illustrerer variationen i udformningen af de tunneldale, der har løbet under Hovedfremstødets gletsjer og frem til Hovedopholdslinjen.

 

I 1980 blev området fredet med det formål at bevare et righoldigt og varieret landskab. Øvrige fredninger omfatter gravhøje og spor fra oldtidens vejanlæg.