Øen, Thorsminde

Øen - også kaldet Fugleøen - ligger ved kystbyen Thorsminde ved Vesterhavet ud mod Nissum Fjord, som rummer nogle af Vestjyllands vigtigste fugleområder.

Fjorden har international betydning for ænder, gæs og vadefugle som raster.  Dele af fjorden og nogle landarealer er udlagt som seservat for at beskytte de rastende og ynglende vandfugle. Her er også et fugletårn, hvorfra der er en god udsigt udover Naturpark Nissum Fjord. 

I blomstringsperioden fra midt i juni til starten af august kan du opleve tusindvis af purpur gøgeurter, der blomstrer i de sure moser og enge på tangen. Vær opmærksom på at purpur gøgeurt er fredet ligesom andre gøgeurter.

Om foråret kan du opleve rådyr og ræve i rørskoven, som de bruget til et sikkert gemmested.

Om efteråret kan du samle bær og krydderurter til din kryddersnaps.