Mennesker på klint

UNESCO Global Geopark Vestjylland søger ambitiøs geolog til udvikling, drift og formidling

22.3.2023
Foto: ukendt

Geopark Vestjylland søger en geolog, der brænder for at udvikle og gennemføre projekter, der bidrager til bæredygtig udvikling af geoparken.

Geopark Vestjylland søger en geolog, der brænder for at udvikle og gennemføre projekter, der bidrager til bæredygtig udvikling af geoparken.

Vi ønsker os en geolog, der formidler sit fag med overskud - på tryk, digitalt og ude i felten; en geolog, der ønsker at indgå i et engageret team på en arbejdsplads med fokus på udvikling, drift og formidling.

Om geoparken

I april 2021 blev Geopark Vestjylland godkendt som UNESCO Global Geopark og skal re-certificeres i juni 2024. Vi har gang i en omfattende udviklingsproces inden for en række indsatsområder, herunder undervisning, forskning, geoturisme, aktivt udeliv, geofood, geologi og natur.

Geopark Vestjylland rummer enestående geologi, natur og kulturhistorie knyttet til istidslandskabet og medvirker til at skabe de bedst tænkelige rammer for lokalt forankret bæredygtig udvikling på tværs af hele området. Geoparken omfatter hele arealet af Holstebro, Lemvig og Struer kommuner, en stor del af den vestlige Limfjord samt dele af Nordsøen ud til Jyske Rev – et samlet areal på 4.759 km2. Geopark Vestjylland er en af de største af de for tiden183 UNESCO Globale Geoparker på verdensplan.

Naturpark Nissum Fjord bliver administreret af Geopark Vestjylland.  Naturparken blev certificeret som naturpark af Friluftsrådet i december 2018. Den lavvandede Nissum Fjord har det brusende Vesterhav som nabo, og de hyggelige fjordhavne har et rigt, varieret dyre- og planteliv. Her kan du finde gæs og vadefugle i tusindvis. Naturparken rummer ydermere mindre plantager, landbrugsarealer og små bysamfund. Der er mange muligheder for spændende oplevelser både for lokale og turister. Naturpark Nissum Fjord er den næststørste af Danmarks tolv naturparker.

Sekretariatet

Sekretariatet for geoparken og naturparken er kendt som en aktiv medspiller og professionel organisation, og arbejder målrettet med udvikling af innovative friluftsaktiviteter, faciliteter og formidling af natur og kultur. Vi har et øget fokus på undervisning, forskning og geoturisme foruden nationalt og internationalt samarbejde

Sekretariatet har midlertidigt til huse i Naturparkcenter ”Gåsen” på Fårevej 143 i Bøvlingbjerg og forventes at flytte til Skærum Mølle, Skærum Møllevej 4, 7570 Vemb i løbet af 2023.

Geologens vigtigste arbejdsområder

Stillingen omfatter mange opgaver, der løses i samarbejde med både vores kollegaer i kommunernes forvaltninger, eksterne samarbejdspartnere og frivillige foreninger.  Aktiviteter og projekter gennemføres i hele geopark området og omhandler undervisning, forskning, geoturisme, aktivt udeliv, geofood, geologi og natur. Opgaverne er derfor ikke begrænset til at beskæftige sig med geologi alene.

Vi søger en geolog, der bidrager til:

Udvikling 

 •           Innovativ oplevelsesbaseret formidling fra det mindste skilt til regionalt geocenter.
 •           Engagerende aktiviteter, som bidrager til geoparkens mission omkring bæredygtighed.
 •           Forskningsprojekter i samarbejde med geoparkens rådgivende videnskabelige råd.

Formidling

 •           På trykte såvel som digitale platforme – film, lyd og på skrift
 •           I forbindelse med arrangementer og undervisning for mangfoldige målgrupper.
 •           Geoparkens geofaglige stemme udadtil.

Drift

 •           Rådgivning af kommuner og interesseorganisationer.
 •           Opdatering og videreudvikling af geoparkens mange kortformater.
 •           Up-to-date kendskab til national lovgivning på blandt andet råstofområdet.
 •           Tovholder for Den Rådgivende Videnskabelige Komite.

Geopark Vestjylland søger en geolog, der:

 •        som minimum har en kandidatgrad i geologi eller geoscience – gerne med specialviden om udviklingen af det danske landskab.
 •        brænder for og har erfaring med at formidle geologi, klima, natur og kulturhistorie både på skrift, i tale og billeder og på flere forskellige platforme.
 •        er tillidsvækkende og har gode samarbejdsevner, forstår og trives med samskabelse og uformel projektledelse.
 •        arbejder selvstændigt og tager ansvar for konkrete arbejdsområder.
 •        er ambitiøs i forhold til at skabe en positiv forandring i sin omverden.
 •        skaber relationer og meget gerne kommer med et netværk inden for relevante forskningsområder.
 •        er fleksibel i forhold til vekslende arbejdsintensitet og trives med både projektafvikling i felten og administration på kontor.
 •        taler og skriver dansk og engelsk på højt niveau, og eventuelt har kendskab til tysk.
 •        har erfaring med fondsansøgninger og projektøkonomi.
 •        har gode IT-kompetencer og et solidt kendskab til GIS.
 •        er indstillet på minimum 2 årlige udlandsrejser af op til en uges varighed.

Geopark Vestjylland tilbyder:

 •        en markant stilling i en ambitiøs organisation, som lægger vægt på at inspirere bæredygtig udvikling inden for vores indsatsområder.
 •        mulighed for at arbejde professionelt med formidling af geologi, natur og kulturhistorie som tilgang til at forankre en fælles bevidsthed om et holistisk natursyn
 •        en stor berøringsflade både lokalt, nationalt og internationalt med blandt andet interesseorganisationer, Naturstyrelsen, andre geoparker, naturparker og UNESCO-designationer.
 •        en dagligdag i et af Danmarks smukkeste områder med engagerede mennesker og rige muligheder for et aktivt friluftsliv.
 •        masser af udfordringer, udviklingsmuligheder og medindflydelse.
 •        et anderledes arbejde i en organisation, hvor to dage sjældent er ens.
 •        en dynamisk arbejdsplads med en uformel tone, fleksibilitet og fokus på fællesskab.

 

Kontaktoplysninger og information

Du er velkommen til at kontakte geoparkens leder Karen-Louise Smidth på mobil + 45 30 66 11 12 for yderligere oplysninger.

Læs mere om geoparken på www.geoparkvestjylland.dk og om naturparken på www.naturparknissumfjord.dk.  

Ansættelsesvilkår

Fast stilling på 37 timer ugentlig.

Tiltrædelse 1. juni 2023.

Der kan forventes en del arbejde på forskudte tidspunkter. Ansøger skal have kørekort og egen bil. Der udbetales kørepenge til tjenestekørsel.

Løn efter kvalifikationer og i henhold til gældende overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og relevant faglig organisation.

Ansættelsessted

Du vil få arbejdsplads i Sekretariatet for Geopark Vestjylland og Naturpark Nissum Fjord, der midlertidigt holder til i Naturparkcenter ”Gåsen” på Fårevej 143 i Bøvlingbjerg. Sekretariatet forventes at flytte til Skærum Mølle, Skærum Møllevej 4, 7570 Vemb i løbet af 2023. Der må påregnes rejseaktiviteter.

Ansøgning:
Ansøgning med relevante bilag sendes elektronisk via Lemvig Kommunes hjemmeside senest 10-04-2023

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted onsdag 19. april 2023.

Læs mere om Lemvig Kommune på https://lemvig.dk