Husby Kirke

Foto: Holstebro Turistbureau
Attraktioner
Kirker
Husby Kirke, som ligger ca. 3 km fra Vesterhavet, er en hvidkalket romantisk kvaderstenskirke bygget i 1200-tallet. Tårnet og våbenhuset er blevet tilføjet i senmiddelalderen. Kirkens altertavle stammer fra 1500-tallet og den store krucifiksfigur er sengotisk. Kirkens romanske granitdøbefont er udsmykket med smalle arkader, dannet af tovstave. Prædikestolen stammer fra 1600-tallet. Midt i 1800-tallet var kirken ved at sande til og fire bønder blev sendt på gåben til København. Kong Frederik den 7. sendte et brev, hvor han lovede at sende en skovfoged. Skovfogeden kom samme år til Husby og medbragte planter og frø, som blev sået i Husby Klit og reducerede sandflugten. På kirkegården findes 4 mindesten over allierede piloter og søfolk, som omkom under 1. og 2. verdenskrig.
Adresse

Græmvej 1

6990 Ulfborg

Husby Kirke er en hvidkalket romantisk kvaderstenskirke, som er bygget i 1200-tallet med rundbuede murgennembrud og tunge, vandrette bygningsdele. Tårnet og våbenhuset er blevet tilføjet i senmiddelalderen.

Kirkens altertavle stammer fra 1500-tallet og den store krucifiksfigur på kirkens nordvæg er sandsynligvis sengotisk. I koret står kirkens romanske granitdøbefont, som er udsmykket med smalle arkader, dannet af tovstave. Prædikestolen stammer fra 1600-tallet.

Midt i 1800-tallet var kirken ved at sande til. Husbyboerne frygtede for deres kirkes skæbne, og fire bønder blev sendt på gåben til København. Her klagede de deres nød til Kong Frederik den 7, der fattede sympati for bønderne. Kongen sendte derfor et brev, hvor han lovede at sende en skovfoged, og at alle Husbyboere skulle hjælpe ham. Skovfoged J.A.J. Drewsen fra Tikøb i Nordsjælland kom samme år til Husby. Han medbragte planter og frø, som blev sået i Husby Klit og reducerede sandflugten.

Kirken ligger kun ca. 3 km fra Vesterhavet.

I kirkegårdens nordøstlige hjørne findes 4 mindesten over allierede piloter og søfolk, som omkom under 1. og 2. verdenskrig.

Læs mere om Husby Klitplantage her

 

Adresse

Græmvej 1

6990 Ulfborg

Facilities

Landsbykirke

Måske også interessant for dig:

Sidst opdateret af
VisitNordvestkysten, Holstebro