GeoparkVestjylland

Græm Klint

Græm Klint er en 600 m lang klint på den jyske vestkyst, som viser tydelige spor fra istiden.

Klinten er tit synlig i forbindelse med storm og høj vandstand. Moræneleret er altid synligt.

Græm Klint ligger tæt ved Græm Strand, Husby Klitplantage og Naturpark Nissum Fjord.

Du kan læse meget mere om geologien i den vestjyske natur på Geopark Vestjyllands hjemmeside.

Græm Klint, som er en 600 m lang klint på den jyske vestkyst, viser tydelige spor fra istiden.

Klinten vil ofte være blottet i forbindelse med storm og høj vandstand, og moræneleret er altid synligt.

Græm Klint finder du tæt på Græm Strand, Husby Klitplantage og Naturpark Nissum Fjord.

Du kan læse meget mere om geologien i den vestjyske natur på Geopark Vestjyllands hjemmeside.