Bovbjerg Fyr - frivillige ved indvielse

Udvikling

Foto: Visitvestjylland

Geoparken er skabt af frivillige ildsjæle og skal udvikles i samarbejde med Geoparkens partnere.

Geopark Vestjylland er startet på initiativ af frivillige kræfter og skal udvikles i samarbejde med geoparkens mange partnere, hvad enten det er frivillige kræfter i lokale foreninger, organisationer og netværk, producenter, overnatningssteder, turarrangører, myndigheder eller enkeltpersoner.

Geopark Vestjylland har som mål at blive godkendt som UNESCO Global Geopark og herigennem øge den internationale synlighed af de store landskabelige, naturlige og kulturhistoriske værdier som vores egn rummer. Som UNESCO Global Geopark er vi også forpligtede til involvere geoparkens lokalsamfund i nye initiativer under overskriften ”bæredygtig udvikling”. Som udgangspunkt for dette arbejde har geoparken i opstartsfasen afholdt en lang række offentlige orienteringsmøder og været på besøg hos rigtig mange af de lokale foreninger, netværk og organisationer for at få inspiration til fælles initiativer. Vi har på den baggrund underskrevet mere end 20 interesseerklæringer med en lang række partnere med oplæg til konkrete samarbejdsområder og taget hul på de første konkrete projekter.

Til at understøtte vores samarbejde med de mange frivillige kræfter har vi i 2016 lavet en frivilligstrategi, som har været til kommentering blandt geoparkens frivillige. Du kan læse strategien under frivillig-afsnittet.

Partnere og planer

Geopark Vestjylland modtager sin grundbevilling fra Lemvig, Struer og Holstebro Kommuner, men vil herudover søge samarbejde og medfinansiering fra mange forskellige fonde og partnere til nye udviklingsprojekter. De tre kommuner bag geoparken har allerede eller vil i den kommende planperiode indarbejde geoparken i deres kommuneplaner. 

Du kan læse udviklingsplanen her. Efterhånden som projekter bliver startet op, vil vi beskrive dem her på siden, og der vil også være mulighed for at følge udviklingen via vores Facebook-side og nyhedsbrev.

Geoparken har samtidig udarbejdet en udviklingsplan med oplæg til indsatser indenfor 8 nøgleområder:

1. Formidling
2. Koordinerende natur- og kulturformidling samt undervisningsprogram
3. Samarbejde med formidlingscentre og museer
4. Rekreativ infrastruktur
5. Fødevarer og andre geoparkprodukter
6. Frivilligprogram
7. Internationalt samarbejde
8. Forskning