Nordvestjysk Fjordkultur i Struer

Nordvestjysk Fjordkultur

Foto: Nordvestjysk Fjordkultur

Formål

”Vi står for et maritimhistorisk miljø, der bringer mennesker sammen. På tværs af generationer. At formidle og bevare kulturelle og menneskelige værdier i håndværk og håndelag.”

Ca. 115 medlemmer af støtteforeningen, hvoraf ca. 28 er aktive i foreningen. – Primært ældre mænd omkring pensionsalderen. Foreningen tager et socialt ansvar imod ensomhed blandt ældre mennesker, her er der mulighed for at komme to dage ugentligt og bruge sine håndværksmæssige færdigheder og være social med andre med interesse i både.

Nordvestjysk Fjordkultur har til formål at bevare historiske træbåde, de ønsker desuden at udvide deres historiske periode med tiden, så flere typer træbåde inkluderes. De vedligeholder og restaurerer historiske træbåde. Målet er at de gamle både stadig kan benyttes og ikke er museumsgenstande. Der restaureres ud fra de frivilliges evner, og hvad de sammen kan finde frem til af løsninger. Der er derfor ikke tale om restaurering i overensstemmelse med bådens alder. De får henvendelser om både fra det meste af Danmark, hvoraf de vælger at købe nogle, der passer i deres kategorier. Enkelte arbejder også på private både. Formålet er mere formidling end en egentlig turistattraktion.

Nordvestjysk Fjordkultur og Geopark Vestjylland

Nordvestjysk Fjordkultur er meget interesseret i samarbejde. De vil gerne arrangere foredrag i samarbejde med Geopark Vestjylland og har gode lokaler til det. De samarbejder også med Venøsund Færgelaug og har kontakt til flere sejl/båd laug/foreninger, Ribe Bådlaug, Lemvig Sejlklub, Limfjordsmuseet mv. De er gået i gang med et projekt om et fjordkulturcenter, hvor Geopark Vestjylland kan være en del af den permanente udstilling. På sigt vil de arbejde hen imod at andre foreninger kan låne deres faciliteter, men dette kræver en renovering.

Eksempler på tiltag

  • Fjordens dag
  • Limfjorden rundt (500-600 sejlere)
  • Har fået opført en træskibshavn i Struer
  • Ønsker hjælp til markedsføring
  • Fjordkulturcentrets netværk, 2015 – Maritimrute?

Se Nordvestjysk Fjordkulturs hjemmeside her...