©  Foto:

Vandretur - Tvis Mølle Naturlaboratorium

I naturområdet øst for Holstebro møder Tvis Å Storå, som løber ud i Vandkraftsøen.

Langs med åen ligger skov, søer, eng- og overdrevsområder med en mangfoldig flora og fauna.

Tvis Å deler sig og danner en ø, hvor Tvis Kloster lå i middelalderen. Klosterets mure er markeret med jordvolde. 

På øen finder du den gamle vandmølle Tvis Mølle.

Den gule rute rundt om mergelgravsøen byder på fine naturoplevelser.
I området ved madpakkehuset kan du finde spor efter de bævere, der har slået sig ned ved Tvis Å. Bæverne er sky, og ses bedst, når det er ved at blive mørkt.


Turen op langs Tvis Å byder i sommerhalvåret på masser af smukke guldsmede - pragtvandnymfer
Åen fik sine slyngninger tilbage, da dambruget blev nedlagt, og der er masser af grusbanker til laksens og ørredernes gydemuligheder.

Turen går over et sandet overdrev, hvor der er naturpleje med får. Nyd den flotte udsigt over søent. Mergel er kalkblandet ler, som blev brugt til jordforbedring i markerne.