©  Foto:

Vandretur - Sporene ved Møborg Bakkeø

Sporene ved Møborg Bakkeø nær Lemvig er tre dejlige vandreture, der tager udgangspunkt i Bavnehøjen, Møborg Kirke, sandgraven, og de mange gravhøje, der findes på Møborg Bakkeø.

Møborg Bakkeø er sandsynligvis dannet af aflejringer fra Saale istiden. Under den sidste istid (Weichsel) blev jorden rundt om bakkeøen mættet med vand. Det fik jorden til at flyde, og jævnede terrænet og skabte derved slette-landskabet med bakkeøen som et højdepunkt.

På bakkeøen finder du en række gravhøje fra yngre stenalder og bronzealderen. De er efterhånden blevet svære at få øje på pga. skov og levende hegn. De vidner om at jorden har været til at dyrke med datidens simplere redskaber.

Møborg Kirke er fra første halvdel af 1100-tallet. Altertavlen er fra 1586 og har et nederlandsk billede af Nadveren fra ca. 1550. Tårnet har sadeltag og er fra 1509 bygget i hvidkalkede mursten. Det samme er våbenhuset, der stammer fra 1800-tallet. Resten af kirken er opført af granitkvadre, indsamlet i det omgivende landskab. Stenene blev bragt hertil af isen fra Norge under istiden.

Ruterne starter ved bavnehøjen ved Møborg Kirke eller P-pladsen nær sandgraven​.

Blå rute: 3,0 km

Gul rute: 3,3 km

Rød rute: 3,8 km