©  Foto:

Vandretur - Lemvig Sødal

Gå på opdagelse i istidens fodspor i Lemvig Sødal.

Lemvig Sødal er en såkaldt tunneldal. Dalen strækker sig fra byen til de flade hedesletter i syd. Tunneldalen er dannet af smeltevand fra sidste istid for ca. 20-30.000 år siden. Under isen, der var flere hundrede meter tyk, samlede smeltevand sig i tunneler.

På grund af det enorme tryk fra isen ovenover, blev vandet presset ned og skyllet ud med stor kraft de steder, hvor der var huller i isen - de såkaldte gletsjerporte. Her gravede smeltevandet dybe render i jordoverfladen od medførte store mængder sand, grus, sten og ler. Det lette ler blev skyllet i havet, mens det tunge sand og grus endte på sletten syd for isen. I dag bliver materialerne gravet op i grusgravene i bl.a. Rom syd for Lemvig.

Danmarks Naturfredningsforening fik i 1978 fredet sødalen, og sikrede således "Vestjyllands Smilehul".

Du kan følge afmærkede ruter rundt om søen på enten 4,5 eller 6 km.

Download vandreturskort over Lemvig Sødal