©  Foto:

Vandrerute - Ryde Plantage

Ryde Plantage var i år 1900 målrettet produktion af nåletræ.

I dag er dette stort set forsvundet og plantagen fremstår som naturskov. 

Ryde Plantage byder på to forskellige ruter placeret i to forskellige dele af plantagen. 

Blå rute er 1 km og begynder i den gamle bøgeskov og går forbi nogle af de gamle tørvegrave. Disse tørvegrave fremstår i dag som moser og den sjældne spidssnudede frø yngler her. 

Rød rute er 3 km og byder på mange moser og små søer. Diverse gransorter findes stadig langs ruten og derudover finder man eg, gråpil, asp og ask.