©  Foto:

Vådområdet Lilleå

Syd for Vemb ved Holstebro, finder man et vådområde, som tiltrækker fugle i tusindvis.

Syd for Vemb, hvor Storå møder Lilleå, er der anlagt et vådområde, hvor der i mange år har været marker. 

Området er på omkring 50 hektar og tiltrækker tusindvis af fugle, som f.eks. gråænder, blishøns og fiskehejrer.

Vådområdet kan observeres fra Vemb Anlæg, når man kigger ned over Storå, og man kan se vand i hele området over mod Skærum Mølle

Tidligere blev området afvandet for at blive brugt til landbrugsjord. Nu strømmer vand ind over det lave område, og planter opsuger overskydende kvælstof fra tilstødende marker.

Tidligere tilhørte området landmænd i Lilleåen Pumpelaug. En ny dæmning sikrer de lave marker, hvor pumpelauget fortsætter.

Om sommeren er der lavvande i Storå. Her vil der komme flere øer til syne, og der vil være flere enge med græs. Med tiden vil her vokse buske og tagrør.