©  Foto:

Ulfborg Anlæg

Ulfborg Anlæg og arealet ved skøjtesøen er centrale rekreative arealer, der har en tæt sammenhæng til de bynære skovområder syd og sydvest for byen. Øst for banen er der bynære skovområder tæt op til bygrænsen.
Ulfborg Anlæg er inden for de seneste år blevet kraftig renoveret og fremstår nu som en grøn oase til gavn for byens borgere og gæster.