©  Foto:

Stubbergård Sø - Lystfiskeri

Stubbergård Sø er en af områdets største ferskvandssøer.

Søen er lavvandet med en middeldybden på 2,3 meter. Der findes dog et par dybere områder i søen.

I den sydlige ende af søen findes et område med en vanddybde på 10 meter.

Der kan fiskes gedde og aborre i søen.

Det er kun tilladt at fiske fra sydenden.

Fisketegn er obligatorisk for alle mellem 18 og 65 år ved lystfiskeri i Danmark. Tegnene kan købes på Fisketegn.