©  Foto:

Sir Kirke

Sir Kirkes altertavle udført af Johan T. Skovgaard: Den gode hyrde iklædt en blå kjortel. Ved restaureringen af kirken i 1981 blev den samme blå farve anvendt til opmaling af kirkens stole m.m.

Tidstypisk flisegulv fra 1880'erne.

300 år gammel renæssance-prædikestol.

I forbindelse med restaureringen blev en hel serie kalkmalerier i kirkens kor afdækket. De er formentlig malet i 1888, hvor kirkens kor blev opført. Malerierne, der var i den tids typiske jugendstil, blev imidlertid kalket over igen, da man fandt, at de ville give koret et for uroligt præg.

Prædikestolen er malet af Sven H. Mikkelsen.

Arkitekt Alan H. Mikkelsen. 

Orgelet er ganske fremragende.