©  Foto:

Sevel Kirke

Sevel Kirke er en romansk kvaderstenskirke.

Tårnet og en del af kirken er dog bygget efter 1554 af materiale fra Trandum Kirke.

I tårnet er klokkespil og tårnur skænket til kirken i 1938.

Altertavlen er et enkelt træskærerarbejde fra 1515.

Alterbordet er af sten og har et relikviegemme.

I skibet findes præstetavle, model af skoleskibet Danmark, stort maleri af Jesu vandring til Golgata og kirkens ælste inventar - en romansk døbefont af granit.

Sevel Kirke er åben fra morgenringning til aftenringning.