©  Foto:

Sevel Kalkværk

Sevel Kalkværk er en del af et spændende industrieventyr, hvor geologien i form af 60-65 mio år gamle kalklag har skabt arbejdspladser og historie.

De ældste kalkgrave i området ligger ved Bjergbyvej og er fra ca. 1870. Man kan stadig se dem tydeligt.

I ca. 1901 opkøbte De Jydske Kalkværker rettighederne til at grave kalk i dette område for at stoppe konkurrentens kalkindvinding. Men de havde ikke taget højde for, at der var masser af kalk i jorden tæt ved, nemlig i området Stampestrømmen. Her begyndte man at lave en ret omfattende ”industri” med produktion af mørtel, hydratkalk mm. 

Den første bygning her menes at være kalkværket, der blev bygget omkring 1890. I 1911 begyndte Sevel Kalkværk at vokse op. Det meste af jorden omkring Sevel Kalkværk var på den tid ren hede.

I 1960 begyndte man at modernisere kalkgravningen. Hvor man tidligere havde brugt hakke, skovle og simple hejseværker, indførte man de mere effektive gravemaskiner. Men der gik kun et års tid, så ophørte kalkværket og alt stod stille. 

I 2011 stiftede en gruppe lokale ildsjæle foreningen Sevel Kalkværks Venner, som arbejder for at bevare ruinerne af det gamle kalkværk og fortælle historien om industrien. I 2017 blev besøgshuset indviet og restaureringen af de tilbageværende potovne blev præsenteret. Du kan se billeder fra da kalkværet var i drift i besøgshuset. Besøg også kalkværket med den store ringovn, smedjen, vejerhuset og de renoverede potovne.

Gå en tur i den spændende natur langs Stampestrømmen, der har leveret vandkraft til en vandmølle fra 1820-60. Senere har der været dambrug på stedet, inden man i 2012 lavede naturgenopretning og etablerede en sti til Stubbergård Sø.

Sevel Kalkværk er et geosite under UNESCO Global Geopark Vestjylland, da kalkværket som industri og arbejdsplads betragtes som et bevaringsværdigt eksempel på kulturarv, som er geologisk funderet.