©  Foto:

Ryde Kirke

Ryde Kirke er fra ca. år 1150 og ligger midt i Ryde Kirkeby.

Kirken består af et romansk skib og kor, som er opført i rå kampesten. 

På tårnet ses årstallene 1759 og 1812 på vestsiden og på sydsiden står der 1931. Tallene er givetvis årstal for diverse ombygninger.

På kirketårnet ses også forskellige bogstaver, idet nogle af Rydhave Slots ejere også var kirkeejere.

Ved restaureringerne har de også sørget for at få deres initialer på tårnet. Det gælder Jens Sehested og hustruen Elisabeth Sophie Sehested samt svigersønnen Niels Sehested og hustruen Birgitte Elisabeth Sehested.

Kirken er åben i dagtimerne.