©  Foto:

Ramme Kirke

Den blytækte Ramme Kirke ligger sydligt i byen og består af romansk kor og skib med sengotisk vesttårn.

I korhvælvet ses kalkmalede sengotiske bladslyng.

Alterbordet er prydet af en anselig tavle fra 1624.

Den romanske granitdøbefont har et sydtysk fad fra omkring 1575 med gengivelse af Habsburgernes våben.

Prædikestolen med sin himmel er fra samme tid som altertavlen.