©  Foto:

Oldtidsvejen - Tvis Kloster og Mølle

Tvis Kloster og Tvis Mølle ligger, hvor Tvis Å og Storå løber sammen. Man kan ikke længere se Tvis Kloster, men du kan finde en udstilling om klostret i den gamle vandmølle.

Tvis Kloster dateres til 1163. Munkene gav klostret det latinske navn Tuta Vallis – Den Sikre Dal. Klosteret hørte under Cistercienserordenen.

Især vandløb og søer blev opdæmmet til mølledrift og blev brugt til vanding af marker og dyr. Forekomsterne af ler blev brugt til at fremstille tegl, og du kan stadig se de gamle mergelgrave.

På initiativ af Holstebro Kommune og lokale frivillige er området omdannet til et naturlaboratorium og rekreativt område. Området vil også være et formidlingssted i den kommende UNESCO Global Geopark, Geopark Vestjylland.