©  Foto:

Nr. Felding Kirke

Landsbykirken Nr. Felding Kirke ved Holstebro er en romansk kvadrestenskirke fra før 1200.

Tagrytter fra 1939 har erstattet et nedrevet kirketårn.

Smukke billedskærerarbejder i altertavle og prædikestol, ældste dele fra 1592.

På alterbordets forside er to våbenskjolde, der tilhører Janus Friedenrich og hustru Margrethe de Linde.

Særpræget "riffelmaleri" forestiller bebudelsen og fødslen placeret på kirkens nordvæg. Skænket af Nic. Vissing fra Krogsdal i 1792.

Ved indgangen foldeværkspanel fra 1500-tallet, og i våbenhuset særpræget lysekrone lavet af gamle bajonetter.

Nye billeder fra 1999 på prædikestol og pulpitur malet af Bodil Kaalund.

Skulptur på kirkegården lavet af Jens Stobberup.