©  Foto:

Nibsbjerg Vandcenter

Nibsbjerg Vandcenter er Holstebro kommunes nyeste vandværk der blev idriftsat i 2011.

Vandcentret er tegnet af det lokale firma A2 Arkitekterne A/S og har vundet Holstebro Kommunes arkitekturpris samt den prestigefyldte in-situ pris fra Dansk Beton. Målet med at opføre værket var at styrke forsyningssikkerheden og effektivisere driften.

Vandcentret forsyner Holstebro by og opland og står for 53 % (ca. 2 mio. m3/år) af vandforsyningens udpumpede vandmængde.

Det midtjyske vandværk er et helt igennem in-situ støbt byggeri, hvilket betyder, at betonen er støbt direkte på stedet.