©  Foto:

Naturpark Nissum Fjord

Naturpark Nissum Fjord omfatter fjorden og det omkringliggende natur- og kulturlandskab.

Her finder du forskellige naturtyper som fjord, rørskove, engarealer, klithede, skove og søer. Kulturlandskabet omfatter landsbyer, herregårde, landbrug og landbrugsarealer.

Naturpark Nissum Fjord er en del af UNESCO Global Geopark Vestjylland, som sætter fokus på det vestjyske landskab skabt af is, vand, vind og mennesker.

Nissum Fjord og nogle af de omkringliggende arealer er udlagt som fuglereservat med et rigt og spændende fugleliv. Med beliggenheden på trækruten langs Vestkysten tiltrækker fjorden mange rastende fugle i for- og efteråret på deres rejse til og fra de arktiske yngleområder til vinteropholdsstederne i Syd- og Vesteuropa.

 Fjorden er ikke blot en rasteplads, men også et vigtigt område for ynglende fugle. Derfor der er bestemte regler omkring færdsel på og omkring fjorden. Det er tilladt at windsurfe i Nissum Fjord i visse perioder og på visse områder.

En af de helt store oplevelser i Naturpark Nissum Fjord er fjordruten som går rundt om Nissum Fjord. Ruten er på 70 km afmærket rød rute som går gennem alle de små fjordhavne. 

Læs mere på Naturpark Nissum Fjords hjemmeside.

Besøg også Husby Klitplantage Ruten - en premium kvalitetsvandrerute, som går gennem klithede, skov og nogle af Danmarks største parabel klitter.