©  Foto:

Husby Kirke

Husby Kirke, som ligger ca. 3 km fra Vesterhavet, er en hvidkalket romansk kvaderstenskirke bygget i 1200-tallet.

Tårnet og våbenhuset er blevet tilføjet i senmiddelalderen.

 

Kirkens altertavle stammer fra 1500-tallet og den store krucifiksfigur på kirkens nordvæg er sandsynligvis sengotisk. 

I koret står kirkens romanske granitdøbefont, som er udsmykket med smalle arkader, dannet af tovstave.

Prædikestolen stammer fra 1600-tallet.

Sandflugten

Midt i 1800-tallet var kirken ved at sande til. Husbyboerne frygtede for deres kirkes skæbne, og fire bønder blev sendt på gåben til København. Her klagede de deres nød til Kong Frederik den 7, der fattede sympati for bønderne. Kongen sendte derfor et brev, hvor han lovede at sende en skovfoged, og at alle Husbyboere skulle hjælpe ham. 

Skovfoged J.A.J. Drewsen fra Tikøb i Nordsjælland kom samme år til Husby. Han medbragte planter og frø, som blev sået i Husby Klit og reducerede sandflugten. Læs mere om Husby Klitplantage her

Flyvergrave og omkomne søfolk

I kirkegårdens nordøstlige hjørne findes 4 mindesten over allierede piloter og søfolk, som omkom under 1. og 2. verdenskrig de såkaldte Commonwealth War Graves.