©  Foto:

Hove Kirke

Hove Kirke består af romansk kor og skib fra 1100-tallet med et sengotisk tårn fra 1500-tallet.

I 1822 blev tårnet brudt ned for i 1875, at blive forhøjet og forsynet med et pyramideformet spir.

Under en restaurering i 1940´erne fik kirken en gylden altertavle, der sammen med prædikestolens billedfelter er udført af billedhugger Børge Ishöy.

Glasmalerierne i de romanske nordvinduer er udført i 1989 af maler Jonna Sejg fra Dybe.