©  Foto:

Historiens Sten

Tidligere lærer ved Kronhede Lejrskole, og især på Ulfborgegnen kendte lokal historiker, Alfred Kaae, har indhugget denne sten. Et meget usædvanligt kunstværk, der i et enkelt billedsprog fortæller Danmarks historie. Stenens grundidé er hentet fra den nordiske mytologi. I midten står verdenstræet og skæbnetræet, asken Yggdrasil, hvis grene omspænder hele verden og hvis rod suger næring i jætten Mimers kilde. Ved træets rod ser man guden Odins øje, som han satte i pant hos Mimer for at få del i hans visdom.

De årstal, der er indhugget i stenen, henviser til de store tildragelser i landets historie. Ansgar, Jydske Lov, Kalmarunionens endeligt, reformationen, stavnsbåndets ophævelse, grundlovens indførelse og Sønderjyllands genforening med Danmark i 1920. Alfred Kaae udførte dette store arbejde i 1938, og stenen blev rejst samme år ved skolen og overdraget skolekredsens beboere.