©  Foto:

Bunkertur med guide til Thyborønfæstningen

Deltag i en unik fortælling og rundvisning i Thyborønfæstningen, som er en del af Atlantvolden, der blev bygget på den jyske vestkyst under anden verdenskrig.

Som noget nyt er det nu muligt at opleve en guidet rundtur i det meget store bunkeranlæg Thyborøn-Fæstningen, som ligger både i og lige umiddelbart udenfor fiskerbyen Thyborøn.

I Thyborøn findes der intet mindre end 106 bunkere, som blev bygget af den tyske besættelsesmagt i Danmark.

Netop Thyborøn-Fæstningen var et af de allerstørste og mest betydningsfulde fæstningsanlæg, som tyskerne byggede på den jyske vestkyst under besættelsen af Danmark. Strategisk var Thyborøn utrolig vigtig for den tyske besættelsesmagt, da byen ligger lige ved indsejlingen til Limfjorden.

Både børn og voksne kan her komme med på en tur med mange spændende fortællinger blandt andet et helt enestående spionagearbejde, der regnes blandt noget af det bedste efterretningsarbejde i Europa under Anden Verdenskrig. Derudover er der også mange spændende beretninger om blandt andet de fiskere, der modigt deltog i modstandskampen, selvom tyskerne var massivt til stede i Thyborøn. Faktisk var der mange flere tyskere end danskere i den lille fiskerby. Fortællingen om Thyborøn-fæstningen er også beretningen om en lille lokal befolkning, som blev påtvunget tyskernes militære anlæg og soldater i meget stort antal. Hermed var livet og hverdagen i den lille by drastisk ændret for alle dens indbyggere. Der er noget spændende for alle deltagere på turen, uanset hvor historieinteresseret man er.

 I Thyborøn kan man også se den ofte meget finurlige form for camouflage, som blev udført i netop her for at skjule bunkernes eksistens for de allierede. Dermed kom bunkerne til at ligne sommerhuse, klitgårde og lagerbygninger.

Arkitekten bag disse camoufleringer var en ung dansker Poul Morell Nielsen, som samtidig var agent for de allierede. Hans meget nøjagtige tegninger over de tyske anlæg blev nemlig sendt videre til englænderne, og hermed udførte Poul Morell senere kendt som Skildpaddespionen sit helt enestående efterretningsarbejde.

Vi besøger i forbindelse med fortællingen om Skildpaddespionen Kystcentrets museumsbunker, som er en efterligning af en mandskabsbunker til ti mand og naturligvis camoufleret efter lige præcis Skildpaddespionens anbefalinger, så den ligner en lille lagerbygning.

Turen slutter med et besøg i den meget store radarbunker, der nu er indrettet til museum for Den Kolde Krigs tid. Efter Anden Verdenskrig var Thyborøn nemlig også yderst interessant, hvor den nye fjende var russerne og det daværende Sovjetunionen. Endnu en gang handlede det om indsejlingen til Limfjorden.

Radarbunkeren var oprindelig marinens kommandocentral fra Anden Verdenskrig. Da bunkeren skulle tages i brug igen til netop overvågning af indsejlingen ved Limfjorden, var flere af installationerne endnu brugbare ca 50 år efter krigens ophør.

Russiske skibe kom i flere tilfælde rigtig tæt på den jyske vestkyst i deres spionagearbejde. Der var tale om russiske spionskibe forklædt som trawlere, der også i et tilfælde sejlede helt ind i selve Limfjorden. På denne måde blev Thyborøn atter skueplads for internationalt efterretningsarbejde.

Guiden er uddannet historiker med flere års erfaring i at formidle historien om bunkerne langs med den jyske vestkyst.

Læs mere på https://historieguidenvestkysten.dk/