©  Foto:

Bøvling Valgmenighedskirke, "Mariekirken"

Bøvling Valgmenighedskirke kaldes også Marie-kirken.

"Marie-kirken", blev oprindeligt blev opført i 1875 som en ganske enkel bygning.

Ved en gennemgribende ombygning omkring 1920 under tydelig påvirkning af Jens-Klints "bygmesterskole" ændrede kirken helt karakter.

I sin nuværende skikkelse fremtræder kirken som en hvidtet korskirke med et ret lavt vesttårn.

Kirken er kun åben efter aftale med præsten.