©  Foto:

Bæverne i Klosterheden

Bæverne stortrives i og omkring Møllesøen og Flynder Å i Klosterheden Plantage i Nordvestjylland.

Her blev der i 1999 udsat 18 bævere, som knapt 10 år senere havde formeret sig til over 100 individer.

 

 

Bæverne har levet i Danmark i årtusinder efter sidste istid, men blev udryddet for ca. 2.500 år siden.

Bæverne bygger dæmninger og skaber åbne, våde sumpede område til gavn for mange andre dyrearter som fisk, flagermus, fugle, insekter, padder og svampe.

Hvis du tager på bævertur på egen hånd, kan du starte turen ved Møllesøen. Gå cirka 1,5 kilometer mod sydvest langs Flynder Å. Her kan du finde spor efter bæverne: Fældede træer, ædepladser, hytter og dæmninger.

I slugterne ved Øvejen og Gl. Landevej samt ved Depotsøen og Vilhelmsborgvej kan du også finde bæverne. Det er nemmest at få øje på dyrene i morgen- og aftentimerne.

Download brochuren Bæverne i Klosterheden.