Bovbjerg Klint - top

Hvad er en Geopark?

Foto: Henrik Winther Krogh

En geopark er et område med en unik international geologi og en bæredygtig udviklingsstrategi.
En geopark er et levende landskab, hvor videnskab og lokale fællesskaber engagerer sig.
 

Geoparker har til formål at formidle historien om jordens dannelse og den natur og kulturhistorie, der er en følge af geologiske processer. Samtidig er en geopark en lokal initiativtager og medvirker til at skabe lokal udvikling og identitet gennem formidling, udvikling af partnerskaber med lokale virksomheder, undervisning og gennemførelse af projekter, der understøtter bæredygtig turisme. På en lang række punkter kan geoparker således sammenlignes med nationalparker.

Geoparker er et forholdsvist nyt begreb i Danmark. Den første og hidtil eneste internationalt anerkendte geopark i Odsherred blev indviet i 2014. Internationalt har geoparkerne været organiseret i European Geoparks Network og Global Geoparks Network siden 2000. UNESCO har i flere år understøttet arbejdet med etablering af geoparker. Fra november 2015 blev geoparkerne et officielt program under UNESCO under betegnelsen UNESCO Global Geoparks på linje med Verdensarvsprogrammet, som kendes fra en lang række seværdigheder i Danmark og på verdensplan. På verdensplan findes der 169 UNESCO globale geoparker, fordelt i 44 lande.

Med oprettelsen af Geopark Vestjylland ønsker Lemvig, Struer og Holstebro kommuner at sætte fokus på de store værdier og oplevelser, som landskabet naturen og kulturhistorien i området rummer. Geoparken skal i tæt samarbejde med geoparkens mange aktører bidrage til at fortælle historierne om, hvordan landskabet er opstået, hvordan det har skabt spændende og enestående natur, og hvordan mennesker har levet med og i disse rammer.

Geopark Vestjylland blev 15. April 2021 godkendt som UNESCO Global Geopark.

UNESCO Globale Geoparker

Der findes mere end 200 UNESCO udpegede geoparker i 48 lande