Søndbjerg Kirke

N13 Søndbjerg Kirke

Søndbjerg Kirke er en romansk kvaderstenskirke og samtidig en sjælden stormandskirke bygget med tårn. På soklen findes runeinskriptioner, der fortæller om hvem, der finansierede og byggede kirken.