Rom flyveplads - besøgsbunker

Rom Flyveplads

Foto: Geopark Vestjylland

Under 2. verdenskrig byggede tyskerne en flyveplads for jagerfly med hangarer, et hospital og en række bunkers på hedesletten lige syd for Lemvig. 

Efter krigen blev flyvepladsen anvendt til en flygtningelejr for op mod 9.000 flygtninge fra Østprøjsen. Stedet rummer en del af Geoparkens historie om 2. verdenskrig.

Hospitals bunker v/ Rom Flyvplads

Foto:Naturstyrelsen

Flyvepladsens historie

Få dage efter Danmarks besættelse i april 1940 meddelte tyskerne de lokale danske myndigheder, at der skulle anlægges flyveplads på et ca. 600 ha. stort område syd for Rom kirke. Arbejdet begyndte allerede samme år med svært entreprenørmateriel bragt op fra Tyskland og tog i 1941 form. Der kom 2 kæmpemæssige græslandingsbaner, masser af betonrullebaner, depoter, skydebane, barakker, garager, 24 camouflerede felthangarer skjult bag høje jordvolde, ammunitions- og benzindepoter, antiluftskyts m.v. De 43 stk. betonbunkere blev først bygget i årene 1943-44. Flyvepladsen fungerede kun som reserveflyveplads, idet der i 1942 blev anlagt den noget større flyveplads ved Grove, – i dag kendt som Karup flyveplads. Antageligt har der været stationeret op mod 250 mand fra det tyske Luftwaffe på selve Flyvepladsen i Rom. I perioden 1943-45 blev Flyvepladsen hovedsageligt benyttet som reserve- og mellem-landingsplads.

 

Flyvepladsen havde normalt et døgnberedskab på tre fly. Enkelte gange var der i kortere perioder stationeret flere Messerschmitt jagere af typen Bf-109 1-motores og Bf-110 2-motores. Desuden var der flere rekognosceringsfly af typen Fieseler Storch.  I februar 1942 var der over 30 tomotorers Bf-110 Messerschmitt stationeret i Rom. Under ledelse af Jagdfliger-Abschnittsführer for Skagerrak Wolfgang Falck ydede jagerflyene lommeslagskibet Admiral von Scheer og krydseren Prinz Eugen luftrekognoscering og beskyttelse fra flyvepladsen i Rom, da de 2 panserskibe var undervejs fra Wilhelmshaven til Norge. Efter krigens afslutning blev området brugt som flygtningelejr fordelt på to områder: Rom I. dækkede et areal på ca. 50 ha og Rom II. et areal på ca. 22 ha. I sommeren 1946 var der knap 9.000 flygtninge i de to Rom lejre, overvejende kvinder, børn og gamle mænd fortrinsvis fra det tidligere Østpreussen. Til sammenligning var der ca. 4.000 indbyggere i Lemvig by.   

Rom flyveplads - besøgsbunker

Foto:Geopark Vestjylland

Formidling

Rullebaner, maskingevær- og mandskabsbunkere m.v. kan fortsat ses i området. Få hundrede meter vest for flyvepladsen ligger hospitalsbunkeren. Den blev bygget i 1943-44 og var den største med i alt 21 rum fordelt på 2 etager. Hospitalet var kun beregnet til at skulle tages i brug i forbindelse med egentlige kamphandlinger og har derfor aldrig været i funktion. Der er i dag installeret lys og opsat plancher om flyvepladsområdet i og umiddelbart efter krigens tid.

Rom Flyveplads og Geopark Vestjylland

Flyvepladsen og flygtningelejren udgør en del af fortællingen om 2. verdenskrig i geoparken. Naturstyrelsen har udarbejdet en folder om området i samarbejde med en række frivillige, og der er lavet en udstilling i den tidligere hospitalsbunker.