Hygum Bakke panorama udsigt

N24 Hygum Bakke

Foto: Søren Raarup

Hygum bakke er i virkeligheden et tidligere vandtårn i et område, der også rummer 36 gravhøje og resterne af et tysk fæstningsanlæg fra 2. verdenskrig.

Udsigt v/Hygum Bakke

Foto:Søren Raarup

Vandtårn, gravhøje og fæstningsanlæg

Hygum bakke ligger i et område på ca. 1 km2 med 36 gravhøje fra sen stenalder til begyndelsen af bronzealderen, hvor den højeste er 57 m.o.h. Hygum har også været navnet på det lokale sogn og betyder ”bebyggelsen ved højene”. Den ældste af gravhøjene syd for Hygum Bakke har fungeret som bavnehøj, hvorfra man med bål har kunnet advare egnen om fare. Der er fra Hygum Bakke en fantastisk udsigt over landskabet ud mod Nordsøen, Harboøre Tange og Nissum Bredning.

Udsigt fra Hygum Bakke

Foto:Søren Raarup

Udsigten giver også mulighed for at formidle væsentlige kulturhistoriske og geologiske træk i det omgivende landskab herunder ishavsskrænten og det tidligere udløb af Limfjorden til Nordsøen via Veserne og Ferring Sø. En milesten eller markeringssten fra 1700-tallet ved foden af bakken vidner om, at en del af den gamle landevej fra Lemvig til Thisted gik vest om Nissum Bredning indtil havet gennembrød Aggertangen i 1825. Vejforløbet kendes fra 1600- og 1700-tals kort og er formentlig endnu ældre. Selve Hygum Bakke er til dels en kunstig bakke, som har fungeret som et naturligt udseende ”vandtårn” for Thyborøn, Harboøre og omegn frem til omkring 2010. Der er i dag etableret et nyt underjordisk reservoir i kote 43 ca. 200 m nord for Hygum Bakke.

Hygum Bakke udsigt fra Nord

Foto:Søren Raarup

Under 2. verdenskrig udnyttede den tyske værnemagt også området under betegnelsen ”Höhe 57”. Stedet blev stærkt befæstet med bunkere, minefelter og en pansergrav. Tyskerne havde oprindeligt planer om at udnytte de mange gravhøje som skjul og camouflage for fæstningsanlægget, men en af de lokale lodsejere fik dem talt fra planerne. Dog blev de forskellige bunkere bygget ind og ned i overpløjede høje og ret tæt på de eksisterende fredede høje.

Hygum Bakke - vandreservoir

Foto:Søren Raarup

Samarbejde med Geopark Vestjylland

Hygum Bakke med nærmeste omgivelser ejes af Lemvig Vand og Spildevand og der er i samarbejde med Geoparken ved at blive skabt formidling på stedet om dels kulturhistorien og dels om vandforsyningen i området.