Hjerm kalkmine oplyst af stearinlys

Hjerm Kalkmine

Foto: Ole Jørgensen

Hjerm kalkmine byder på formidling af geologi i en meget fin kombination med kulturhistorie, natur og fødevarer. Minen er en del af geosite nr. 44 og er samtidig blevet hjemsted for flagermus i den ene halvdel, medens den øvrige del af minen anvendes som lager for særlige ”grubeoste”.

Historisk billede - Hjerm Kalkgrav

Foto:Struer Museum

Kalkbrydning – en vigtig arbejdsplads

I begyndelsen af 1800-tallet skete brydningen af kalk i et åbent kalkbrud, som gav sæsonarbejde i sommerperioden, medens vinteren ikke kunne bruges til udvinding af kalk. Ca. 100 år senere udvidede man virksomheden med en underjordisk kalkmine, hvor små tipvogne førte kalken op til overfladen, og hvor der kunne arbejdes hele året rundt. Det var en vigtig arbejdsplads for egnen frem til 1957, hvor De Jyske Kalkværker valgte at lukke minen. Baggrunden for lukningen var stigende lønninger, så det blev for dyrt at sortere kalk og flint. Minen blev købt af den nuværende ejers bedstefar på den betingelse, at alle bygninger tilhørende minen skulle fjernes. Minen blev herefter kun brugt til at hente mindre partier af kalk og selve overfladearealerne blev brugt til græsning, som de gør den dag i dag.

Ostelagring i Hjerm Kalkmine

Foto:Henrik Winther Krogh

Flagermus og grubeost

I 1985 foreslog Danmarks Naturfredningsforening, at indgangen, der i mellemtiden var skredet sammen, blev åbnet, så minen kunne blive levested for flagermus. Der var i 2015 en vinterbestand på mindst 77 flagermus. Thise Mejeri ønskede fra 1990'erne at lave et ostelager i minen, og i 2012 fandt de den løsning at dele kalkminen i to. Flagermusene har fået egen indgang og forbedrede forhold, så bestanden er vokset yderligere. Thise Mejeri indviede i 2013 deres ostemejeri 9 i den anden halvdel. En af de fire oste, der lagres i Hjerm Kalkmine, er Thise Bernstein grubé, lavet på mælk fra køer, der græsser i Geopark Vestjylland. Fugtigheden, temperaturen og muligvis også luftens sammensætning i kalkminen er med til at forme smag og konsistens. Thise Mejeri anvender fortællingen om ostelageret i jordens indre i deres markedsføring, og et foto af den fem meter høje kalkmine pryder derfor emballagen, når grubeosten sælges i både ind- og udland.

Hjerm Kalkmine formidling

Foto:Søren Raarup

Formidling

Der er afholdt årlige arrangementer ved og i minen, hvor op mod 175 gæster har oplevet flagermusene flyve ud fra deres del af minen, samtidig med at der er blevet fortalt om dem, og gæsterne har besøgt minen. Fortællingen om grubeosten er også blevet formidlet i forskellige sammenhænge og kædet sammen med Geo-food konceptet. Lokale frivillige er i dialog med ejeren af minen om at etablere en vandresti med formidling af stedet i minens omgivelser.

Sammenhængen til Geopark Vestjylland

Geoparken har leveret faglige beskrivelser til Thise Mejeri om minens geologi. Mejeriet har leveret smagsprøver på bl.a. grubeosten til geoparkens fødevarefestival i 2016. Samarbejdet forventes yderligere udvidet med formidling i tilknytning til minen i samarbejde med ejeren og lokale frivillige.