Helligkilden Sct. Mauritii - kyst

N37 Helligkilden Sct. Mauritii

Foto: Søren Raarup

Helligkilden Sct. Mauritii ved Serup strand dateres tilbage til middelalderen. Navnet på kilden stammer fra en romersk legionær, som blev helgenkåret.

Kilden siges at have helbredende kræfter. Kilden, der pibler frem ved skræntfoden ved Serup Strand, ligger utroligt smukt og lige ned til Limfjorden med udsigt til bl.a. Oddesund, Grisetåodde og Venø. Kilden blev genopdaget i 1716 af en Johanne Christensdatter fra Serup. Hun drømte en nat, at hvis hun badede sine syge fødder i vandet, ville de blive raske. Hun lod sig bære hen til kilden, vist nok 8 dage i træk, og hun gik derfra.

Hvem var Sct. Mauritius og var han farvet?

En version af legenden om Sct. Mauritius lyder sådan: Den kristne romerske soldat Mauritius fulgte sine ordrer så længe hans samvittighed bød ham det, men ikke længere. Mauritius og den Thebanske legion på 6666 mand led martyrdøden på grund af deres kristne tro under kejser Diocletians kristenforfølgelser, da de nægtede at følge en kejserlig ordre om at alle skulle ofre til de hedenske guder. Mauritius og hans kristne medkrigere nægtede, og en anden romersk legion blev beordret til at udrydde dem. Sct. Mauritius bliver i billedkunsten gengivet som sort, da legenden fortæller, at han var maurer fra Theben ved Nilen.

Helligkilden Sct. Mauritii

Foto:Søren Raarup

Valfartende kom langsvejs fra

Det var ikke kun folk fra den nærmeste omegn, som valfartede til kilden. Helt fra Norge kom der pilgrimsrejsende for at besøge kilden. En forklaring på dette er sikkert at Nikolaj Wilse (præstesøn fra Søndbjerg), der udvandrede til Norge og blev præst deroppe, har udbredt kendskabet til den. Rundt om kilden havde 2 lokale præster bekostet et stakit og en pengeblok, hvori det var muligt at lægge et beløb som tak for hjælpen. Indtægterne gik så til sognets skole.

Skilt Helligkilde

Foto:Søren Raarup

Den nærliggende Odby kirke er også indviet til Sct. Mauritius

Som tak for helbredelse ved kilden for en gammel svaghed, nogle siger blindhed, skænkede en majorinde Kraft på Rostrup en messinglysekrone (hænger i skibet), alterklæder og en messehagel til Odby Kirke samt 40 Rigsdaler til Odby skole.

Helligkilden Sct. Mauritii - kyst

Foto:Søren Raarup

Jordskælv og istandsættelse

Søndag d. 7. februar 1745 var der et jordskælv, som fik bakken ved kilden til at glide ned i stranden. Bakken var inden da 92 fod høj og fra toppen kunne man se 3 stifter, 12 herreder og 30 kirkesogne. I 2010 blev kilden sat i stand på nænsom vis og der blev etableret borde og bænke i nærheden, så man kan nyde stilheden og udsigten. Arbejdet blev udført i samarbejde mellem Struer Kommune og Egnshistorisk forening for Thyholm og Jegindø.

Relationer til geoparken

Struer Kommune og Egnshistorisk forening for Thyholm og Jegindø er begge stærkt involveret i geoparken. Den første som medstiftende kommune og sidstnævnte samt Thyholms Egnsmuseum i Søndbjerg har indgået en samarbejdsaftale iht. geoparkens frivilligstrategi. Det nærliggende Thyholms Egnsmuseum, Apotekergården i Søndbjerg med bl.a. Wilsehaven er et besøg værd.