Herregården Rysensteen

Herregården Rysensteen

Foto: Herregården Rysensteen

Herregården Rysensteen har været en stor herregård med en betydelig studeproduktion og eksport.

Herregården kan spores tilbage til under navnet Castrum Bøfflingae, Bøvlingborg. Efter Reformationen 1536 overgik den til Kronen og blev givet i Len til datidens adelsmænd.

Bøvling var et af landets hovedlen, men lensmændende skiftede i hurtig rækkefølge, da området var barsk og stormomsust.

De gode enge til Bøvling Slot ud mod Nissum Fjord og på Harboørelandet betød, at studene kunne opfedes på gården. Besætningen var mellem 50 og 100 staldstude. På den tid blev studene drevet ned til Ribe og derfra udskibet til Holland, eller over Immervad og videre til Gottorp.

Det gamle stuehus fra Bøvling Slot er bevaret til nutiden. Det ligger mod vest på borgbanken og blev bygget 1638-39. En enkel hvidkalket bygning i to etager med en høj trappe op til hoveddøren. Her var der “fruerstue” mod syd, en lang gang med indgang til kamre og et køkken mod nord.

I de høje hvælvede kælderrum var der blandt andet fangekælder. I nordfløjen var der bryggers, mælkehus og folkekøkken. I det østre hus var der borgestue og gæstekammer. Endelig var der i sydfløjen portbygning med skriverstue.

Omkring det firlængede gårdsanlæg var der volde og voldgrav med vindebro over. Ladegården lå som i nutiden uden for voldanlægget.

Hovedbygningen er blevet total restaureret i samarbejde med Fredningsstyrelsen og Arkitekt Erik Ejnar Holm. I 2000 blev der givet tilladelse til at genopføre portfløjen mod syd, hvor kun den fredede ydermur stod tilbage. I denne bygning er der indrettet 3 ferielejligheder, som udlejes til B&B og refugium. Hest og hund kan medbringes.