Klosterhede - Kronhede

20. Klosterhede - Kronhede

Området er en hedeslette med to smeltevandskegler: Lemvig og Kilen tunneldalene