Klosterhede - Kronhede

20. Klosterhede - Kronhede

Foto: Søren Raarup

Området er en hedeslette med to smeltevandskegler: Lemvig og Kilen tunneldalene

Hedesletten er dannet af materialer fra to gletsjerporte (ved Rom og Fousing/Gudumlund), hvor smeltevandet fossede ud under isen og efterlod store grus- og sandaflejringer.

På den fattige jord levede hedebønderne et kummerligt liv. Senere blev dele af heden tilplantet og udgør i dag bl.a. Klosterhede Plantage. I dag ses endnu sporene efter 2. verdenskrig, hvor der blev bygget bl.a. 2 flyvepladser, en rigtig og en ”snyde flyveplads”, hospitalsbunker m.m. og i krigens sidste fase anlagt en stor lejr for tyske flygtninge.

I området er der mange afmærkede vandre-, ride – og mountainbikeruter, to hundeskove, skovlegepladser, flere naturlejrpladser og shelters. Her er muligheder for både den aktive idrætsudøver og den stille skovvandrer, der kan nyde den store bestand af kron- og råvildt, beundre store bæverdæmninger og en stor del af sensommeren og efteråret samle svampe m.m.