Fugleøen, fugletårn og natursti i Thorsminde

Øen - også kaldet Fugleøen - ligger ved kystbyen Thorsminde ved Vesterhavet ud mod Nissum Fjord, som rummer nogle af Vestjyllands vigtigste fugleområder.

Fjorden har international betydning for ænder, gæs og vadefugle som raster.  Dele af fjorden og nogle landarealer er udlagt som seservat for at beskytte de rastende og ynglende vandfugle. Her er også et fugletårn, hvorfra der er en god udsigt udover Naturpark Nissum Fjord. 

I blomstringsperioden fra midt i juni til starten af august kan du opleve tusindvis af purpur gøgeurter, der blomstrer i de sure moser og enge på tangen. Vær opmærksom på at purpur gøgeurt er fredet ligesom andre gøgeurter.

Om foråret kan du opleve rådyr og ræve i rørskoven, som de bruget til et sikkert gemmested.

Om efteråret kan du samle bær og krydderurter til din kryddersnaps.

 

Fugletårn

På fugleøeni Thorsminde finder du også et fugletårn. Der både giver læ for vind og vejr, men som også giver dig mulighed for at iagttage de mange fuglearter som holder til i den naturskønne Naturpark Nissum Fjord.

Nissum Fjord er en rasteplads for mange trækfugle og er et vigtigt område for ynglende fugle. Der er derfor også bestemte regler for hvordan man må færdes på og omkring fjorden. Du kan læse meget mere om reglerne for færdsel på og ved Naturpark Nissum Fjord på Naturparkens hjemmeside.