N1 Oldtidsvejen

Oldtidsvejen er en betegnelse for tydelige spor efter oldtidsbosættelser langs isens hovedopholdslinje markeret med gravhøje og spor efter gamle vejforløb igennem hele geoparken fra Nordsøen i vest til Viborg længere mod øst. På strækningen fra Trans ved vestkysten til Karup Å findes rækker og grupper af gravhøje fra yngre stenalder og bronzealder, der tydeligt følger et mønster, som kan relateres til geologien. Der er et bemærkelsesværdigt sammenfald mellem højrækken og de glaciale landskaber. Gravhøjene følger den markante landskabsgrænse mellem morænelandskaberne og smeltevandssletten (hedesletten), - de ligger nærmest på Hovedopholdslinjen eller i nær tilknytning til denne.

Del denne side