Bæveren – Klosterhedens nye naturlige landskabsarkitekt

I 1999 udsatte Naturstyrelsen 18 bævere i Klosterheden. Hermed vendte arten tilbage til Danmark efter, at den blev udryddet her i landet for ca. 2.500 år siden som følge af jagt og ødelæggelse af dens levesteder. Det var ikke blot i Danmark, at bæverne havde trange kår – man regner med at den samlede europæiske bestand var nede på omkring 700 dyr for godt 100 år siden.

Del denne side